Středisko :
Osobní číslo :
Telefon :
Email :
Odborář :
Forma úhrady :
Zpráva bude odeslána na email:
zoplynarenska@gmail.com          
vyplní pouze zaměstnanec
**
*
** Žadatel souhlasím s tím, aby částka za rekreaci byla uhrazena jedním z těchto způsobů:
   -  z osobního účtu (jen zaměstnanci a rodinní příslušníci)
   -  srážkou ze mzdy u E.ON
   -  kombinací z osobního účtu (zaměstnanci a rodinní příslušníci) + srážkou ze mzdy (cizí)
   -  složenkou a nebo v hotovosti na příjmový doklad správci (jen důchodci a cizí žadatelé)
   -  převodem z bankovního účtu na základě zaslané faktury (jen důchodci a cizí žadatelé)

   Poznámky:
U dětí  starších 18 let je nutné uvést zda studují.  Případné další účastníky rekreace nebo jiná doplňující sdělení,
   uveďte komentářem v textovém okně "Doplňující údaje" .                
                                                                                                  
   Upozornění:
V případě, že žadatel odhlásí nebo nenastoupí na rekreaci bez uvedení závažného  důvodu
   ( nutno písemně doložit ), bude účtován storno poplatek  v následující výši :
   -   25 % ceny poukazu v případě, že žadatel odhlásí rekreaci 14 až 8 dnů před nástupem
   -   50 % ceny poukazu v případě, že žadatel odhlásí rekreaci 7 a méně dní před nástupe
   - 100 % ceny poukazu v případě, že žadatel na rekreaci nenastoupí.


*
údaje o žadateli
}
Příjmení a jméno
Rok nar.
Bydliště
Vztah k žadateli
Doplňující údaje :
(město, ulice, č.p.)
Termín od :
do :